تمامی حقوق مادی و معنوی برای   بالیس   محفوظ میباشد.